Top

L’APRENENT DE PILOT

Sèrie divulgativa cultural (13×50’)

Focus Audiovisual

TVC, 2009-2010

Direcció i guió

 

Sèrie d’espais monogràfics dedicats a retratar de manera directa la vida dels artistes catalans que desenvolupen gran part de la seva activitat professional fora de les nostres fronteres.

 

Professionals del món plàstic, escènic o musical són els protagonistes d’aquesta sèrie que mostren al telespectador com és la seva activitat laboral a l’estranger, i quines són les particularitats que el diferencien dels sectors que hi ha a casa nostra.

 

El programa s’endinsa en el dia a dia dels artistes, retratant el seu entorn laboral directe, el contacte amb el públic i la seva vida personal. Aspectes que obren les portes a la reflexió sobre com s’articulen les polítiques culturals fora del nostre país i quins són els actius que tenen els artistes catalans arreu del món.

41577013