Top

ESTUDI “IMPACTE ECONÒMIC DE LA XTVL A LA TELEVISIÓ LOCAL”

Sotsdirecció de l’estudi

“Impacte econòmic de la XTVl a la TV Local”

Client: XTVL

Breu Fragment:

—————————————————————————————————————————————

LA RECERCA D’UN INDICADOR.

En un panorama televisiu atomitzat i territorialment planificat, la creació d’organitzacions per a la coordinació i la prestació de serveis comuns esdevè imprescindible. En aquest sentit la Xarxa de televisions locals de Catalunya es un instrument d’inapreciable valor molt per sobre de qulasevol consideració tècnica o política.

 

El desplegament de les TDT’s i l’aplicació de les lleis que configuren el seu context normatiu suposarà un repte tècnic, econòmic i logístic que, al  marge de l’anàlisi purament sectorial, podem resumir de la següent manera:

1. moltes televisions publiques, amb escassos recursos i  amb la obligació de fer un gran esforç de producció pròpia.

2. moltes televisions privades amb un espai publicitari hiperreduit i  fortament vinculat a les generalistes autonòmiques.

3. una enorme confusió envers el paper d’una televisió local, que es concreta en una indefinició permanent i una programació erràtica.

4. una soterrada lluita pel control televisiu i la creació d’espais de poder mediatic en xarxa.

Ens interessa fixar l’atenció en aquest quatre punts, malgrat no siguin necessariament els mes rellevants des d’una perspectiva tècnica perquè estan, al nostre entendre, a l’epicentre de la justificació logística, política i tècnica que dona sentit a l’existència de la Xarxa.

—————————————————————————————————————————————

41577013