Top

CENTRE D’INVESTIGACIÓ I DISTRIBUCIÓ AUDIOVISUAL (CIDAG)

Coordinador

El Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers (CIDAG) és una plataforma de suport al teixit audiovisual català amb un interès especial per la innovació en les estratègies de difusió i distribució de continguts.

Per dur a terme els seus objectius, el CIDAG desenvolupa iniciatives directes i indirectes de suport als ens de producció audiovisuals amb la voluntat de dotar als seus usuaris del màxim nombre de recursos possibles perquè puguin desenvolupar la seva activitat.

El CIDAG combina l’activitat com a centre de recursos amb la de laboratori per a la recerca i la innovació en processos relacionats amb la distribució, l’explotació i el trànsit de continguts audiovisuals digitals.

Els processos de recerca i desenvolupament es duen a terme des del Laboratori CIDAG, un espai d’experimentació tecnològica i conceptual que té per objectiu crear nous marcs de referència en els processos de distribució i explotació de continguts audiovisuals.

41577013