Top

BTV MEDIALAB

(Planificació i coordinació)

 

El BTV Medialab és un laboratori dedicat a experimentar i innovar els recursos del món dels mitjans, la comunicació i la tecnologia.

 

Objectius:

- Promoure processos innovadors que fomentin continguts, recursos i serveis per als professionals, espectadors/usuaris de BTV; per als professionals del sector audiovisual i digital, i per als ciutadans de Barcelona.

- Fomentar la transferència de coneixement sobre els mitjans, el sector audiovisual i les indústries creatives.

- Crear un espai de participació dels espectadors/usuaris de BTV amb relació a l’elaboració de nous continguts de les diferents plataformes de difusió de la casa.

 

Per assolir aquests objectius, el Medialab estructura l’activitat en tres àrees essencials:

- El BTV Hub: espai d’acollida i mentoria de projectes innovadors en l’àmbit dels mitjans, el sector digital, la tecnologia i les indústries creatives.

- El BTV Transfer: plataforma de transferència de coneixements als professionals del món periodístic, audiovisual i digital.

- El BTV Taster: àmbit de tast dels projectes del BTV Hub mitjançant la  participació de l’espectador/usuari de BTV.

 

www.btv.cat

41577013